arrow-right cart chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up close menu minus play plus search share user email pinterest facebook instagram snapchat tumblr twitter vimeo youtube subscribe dogecoin dwolla forbrugsforeningen litecoin amazon_payments american_express bitcoin cirrus discover fancy interac jcb master paypal stripe visa diners_club dankort maestro trash

Privacy policy


VINSUPERNATUREL ApS
Gammel Kongevej 37
1610 København V
Danmark
CVR / moms: DK36728205

E-mail-adresse: info@vinsupernaturel.dk


Vinsupernaturel ApS vi er datakontrolleren, og vi sikrer, at dine personlige data behandles i overensstemmelse med de gældende love.aws.
Når du videregiver oplysninger, der vedrører en identificeret eller identificerbar fysisk personlige personlige data på Vinsupernaturel-webstedet webstedet, indsamler og behandler vi disse oplysninger. Beskyttelsen af dine personlige data er vigtig for os, og vi ønsker at forklare, hvordan vi håndterer dine personlige data.al Data.
For at beskytte dine personlige data bedst muligt vurderer vi løbende risikoniveauet for, at vores databehandling påvirker dine rettigheder. Vi er især opmærksomme på risikoen for, at du udsættes for forskelsbehandling eller identitetstyveri, eller at lide økonomisk tab, tab af omdømme eller databeskyttelse.

1. Hvilken slags personlige data indsamler vi?

 • Vi samler dit navn, adresse, telefonnummer og adresse, når du handler på webstedet, og din e-mail-adresse, når du tilmelder dig vores nyhedsbrev.

 

2. Til hvilket formål bruger vi dine personlige data?

 • Vi bruger dine personlige data til at sende dig vores nyhedsbrev eller for at lette dit køb på webstedet. Oplysningerne kan også bruges til statistik om brugen af hjemmesiden.

3. Vi behandler kun relevante personlige data

 • Vi behandler kun personlige data om dig, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til de ovenfor definerede formål. Formålet er afgørende for den type data, der er relevante for os. Det samme gælder mængden af personlige data, vi behandler, vi behandler ikke mere personlige data end nødvendigt til det specifikke formål..

 

4. Vi behandler kun de krævede personlige data

 • Vi indsamler, behandler og gemmer kun de personlige data, der er erhvervet for at imødekomme de allerede etablerede formål. Derudover kan det ved lov besluttes, hvilke data vi skal indsamle og opbevare for at drive vores forretning. Typen og omfanget af de personoplysninger, vi behandler, kan også være påkrævet for at opfylde en kontrakt eller anden juridisk forpligtelse.
 • Vi ønsker at sikre, at vi kun behandler de personlige data, der er nødvendige til hvert af vores specifikke formål. Derfor indsamler vores IT-systemer kun de personlige data, der er nødvendige som standard. Det sikres også automatisk, at behandlingsmængden ikke er unødigt stor, og lagringstiden ikke er for omfattende.
 • For at beskytte dig mod uautoriserede personer, der får adgang til dine personlige data, bruger vi IT-løsninger, der automatisk sikrer, at dine data kun er tilgængelige for de relevante medarbejdere. Der er endvidere indlejret beskyttelse mod et ubegrænset antal personer, der modtager adgang til dine data.

5. Vi ændrer unøjagtige personlige oplysninger om dig

 • Da vores tjenester er afhængige af, at dine personlige data er nøjagtige og ajourførte, beder vi dig om at give os relevante ændringer til dine personlige data, så vi kan ændre vores register i overensstemmelse hermed. Du kan bruge kontaktoplysningerne ovenfor til at underrette os om ændringer.

6. Hvor længe opbevarer vi dine personlige data?

 • Vi sletter dine personlige data, når de ikke længere er nødvendige for at opfylde det formål, som vi har samlet, behandlet og gemt dem til. Vi sletter dine personlige data på din anmodning i henhold til afsnit 12 eller ved opsigelse af dit abonnement på nyhedsbrevet.

7. Vi får dit samtykke, før vi behandler dine personlige data

 • Vi opnår dit samtykke, før vi behandler dine personlige data til de formål, der er beskrevet ovenfor, medmindre vi har et andet retligt grundlag for at indsamle dem, såsom en salgskontrakt, når du handler i Vinsupernaturel Webshop. Hvis vi indsamler dine personlige data på et sådant juridisk grundlag, vil vi informere dig om et sådant grundlag samt enhver legitim interesse i behandlingen af disse personlige data.
 • Dit samtykke er frivilligt og kan trækkes tilbage når som helst ved at kontakte os. Vi sørger for, at det skal være så let at trække sig tilbage som at give dit samtykke. Kontakt os på følgende adresse, hvis du ønsker at trække dit samtykke tilbage eller har spørgsmål vedrørende ovenstående: info@vinsupernaturel.dk
 • Hvis vi ønsker at behandle dine personlige data til et andet formål, vil vi informere dig og få dit samtykke, før vi begynder behandlingen af dine personlige data. Hvis vi har andre juridiske grunde til at behandle dine personlige data end dit samtykke, vil vi informere dig herom.

8. Vi videregiver ikke dine personlige data uden din tilladelse

 • I nogle tilfælde videregiver vi personoplysninger til andre. Videregivelse af personlige data vil ske i det omfang, og til hvem det er nødvendigt for at vi kan sende dig vores nyhedsbrev eller for at gøre det lettere for dit køb på webstedet.
 • Dine personlige data kan videregives til: i leverandører, som vi samarbejder med om at støtte vores firma f.eks. leverandører af tjenester og teknisk support; eller ii, hvis det kræves ved lov, retsafgørelse eller anden juridisk forpligtelse.ation.
 • Hvis vi overfører dine personlige data til samarbejdspartnere eller andre parter, herunder til markedsføringsformål, får vi dit samtykke og informerer dig om, hvordan dine data vil blive brugt. Du kan når som helst gøre indsigelse mod denne form for afsløring, og du kan ekskludere dig selv fra markedsføringsanmodninger i CPR-registreringsdatabasen.
 • Vi får ikke dit samtykke, hvis vi er juridisk forpligtet til at videregive dine personlige data, for eksempel som en del af rapportering til en myndighed.

9. Datasikkerhed hvilke foranstaltninger vi tagere?

 • Vi tager forholdsregler af teknisk og organisatorisk art for at beskytte dine personlige data mod manipulation, tab, ødelæggelse eller adgang fra uautoriserede personer. Vores forsigtighedsforanstaltninger revideres regelmæssigt for at vi kan opfylde lovgivningskravene til et passende datasikkerhedssystem.
 • Vi kan dog ikke garantere, at dataene er fuldstændigt beskyttet mod personer, der ønsker og lykkes med at bryde vores forholdsregler og få adgang til at overføre information på Internettet, f.eks. via e-mail.
 • I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i høje risici for forskelsbehandling, identitetstyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden betydelig ulempe, underretter vi dig om sikkerhedsbruddet uden unødig forsinkelse.

10. Cookies vi opnår dit samtykke, før vi installerer cookiess

 • Inden vi installerer cookies på dit udstyr, beder vi om dit samtykke. Imidlertid kan cookies, der kræves for at sikre funktionalitet og indstillinger, bruges uden dit samtykke.
 • Du kan finde mere information på webstedet om vores brug af cookies, og hvordan du sletter eller afviser dem. Hvis du vil tilbagekalde dit samtykke, skal du se instruktionerne i vores cookiepolitik.

11. Adgang, du har ret til at få adgang til dine personlige dataa

 • Du har ret til at vide, hvilke personlige data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og til hvilket formål vi bruger dem. Vi giver dig besked, hvor længe vi opbevarer dem, og hvem der modtager dem.
 • Efter din anmodning afslører vi, hvilke data vi behandler om dig. Adgang kan dog være begrænset til beskyttelse af andre personers privatliv, forretningshemmeligheder og intellektuelle ejendomsrettigheder.
 • Du kan udøve disse rettigheder ved at kontakte os via e-mail på info@vinsupernaturel.dk

12. Rettelse eller sletning Du har ret til at have unøjagtige personoplysninger rettet eller slettetd

 • Hvis du mener, at de personlige data, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du kan kontakte os og informere os om unøjagtighederne, og hvordan de kan rettes.
 • I nogle tilfælde har vi en forpligtelse til at slette dine personlige data. Dette gælder for eksempel, hvis du trækker dit samtykke tilbage. Hvis du mener, at dine personlige data ikke længere er nødvendige til det formål, som vi har fået dem til, kan du eventuelt få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine personlige data behandles i strid med loven eller andre juridiske forpligtelser.
 • Når du videregiver en anmodning om at rette eller slette dine personlige data til os, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og i givet fald foretager ændringer eller sletninger så hurtigt som muligt.

13. Klager, du har ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personlige dataa

 • Du har ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personlige data. Du kan også gøre indsigelse mod vores videregivelse af dine data til markedsføringsformål. Du kan gøre indsigelse via e-mail på info@vinsupernaturel.dk. Hvis din modstand er berettiget, stopper vi behandlingen af dine personlige data.

14. Dataportabilitet, du har ret til at hente dine personlige dataa

 • Du har ret til at modtage de personlige data, du har stillet til rådighed for os, og de, hvis nogen, vi har indsamlet fra en tredjepart baseret på dit samtykke. Hvis vi behandler personoplysninger om dig som en del af en kontrakt, som du er part i, har du også ret til at modtage disse personlige data. Du har også ret til at overføre disse personlige data til en anden tjenesteudbyder. Hvis du ønsker at udøve din ret til dataportabilitet, overfører vi dine personlige data til dig eller til den udbyder, du vælger, i et almindeligt anvendt format.

15. Kontakt os, hvis du vil udøve dine rettigheder

 • Kontakt os venligst via e-mail info@vinsupernaturel.dk.
 • Hvis du ønsker at få adgang til dine data, få dem rettet eller slettet eller gøre indsigelse mod vores databehandling, vil vi undersøge og svare på din anmodning så hurtigt som muligt og senest en måned efter, at vi har modtaget din anmodning.
 • Hvis vi ikke fuldt ud overholder din indsigelse, har du ret til at indgive en klage til Datatilsynet Datatilsynet ved at følge instruktionerne på det danske databeskyttelsesagenturs websted: https://www.datatilsynet.dk/english/the -Dansk-data-beskyttelse-bureau / kontakt /.t/.

V.1. 01/01/19