Cookie policy

COOKIE POLICY ENG (DK further down)
By using this website, www.vinsupernaturel.com, you agree that we use cookies.
Website owner and contact information

This website is operated and owned by:
Company name: Maison VSN Aps
VAT: DK36728205
E-mail customer service: info@vinsupernaturel.com

What is a cookie?
A cookie is a small data file that we store on your computer in order to keep track of what is happening during your visit and to recognize the computer. A cookie is not a program and does not contain viruses.

Website use of cookies
Cookies are needed to make the website work. Cookies also help us get an overview of your visit to the website, so that we can continuously optimize and target the website to your needs and interests. Cookies remember, for example, what you have put in the shopping cart, whether you have previously visited the page, whether you are logged in and what language and currency you would like the website to have.
Here is the overview of the website's use of cookies and our partners in this regard:

NECESSARY COOKIES
 • The basket uses a cookie to keep track of all the good things you put into it.
 • We use FDIH's cookiescript to find out if you have been informed of the website's use of cookies. FDIH does not store any data for this cookie.
PREFERENCE COOKIES
 • Videos embedded on the page are via YouTube. YouTube uses cookies to record which video is displayed and how much of the movie you have watched. YouTube cookies are so-called Flash cookies.
OPERATING & OPTIMIZATION COOKIES
 • A statistics cookie is stored about your visit - it is deleted daily.
 • We use Google Analytics to analyze how users use the site. The information the cookie collects about your use (traffic data, including your IP address) is sent to and stored on Google's servers in the United States. You can opt out of cookies from Google Analytics here: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout
 • To avoid scammers, we use Sift that analyzes purchasing behavior.
MARKETING - anonymous tracking across websites
 • Cookies from Facebook are used to display a "like" button and information about which of your Facebook friends likes. Facebook also gives access to a statistics tool (Facebook Insights) that shows information about the use of Facebook.
MARKETING - Targeted Advertising
 • An ad cookie is stored on your computer from AdRoll. This cookie does not collect any personal information such as name, email, address or telephone number. It is also used to remember which advertisements you have opted out.
REJECTION OF COOKIES
 • You can always reject cookies on your computer by changing the settings in your browser. Where you find the settings depends on which browser you use. However, please note that if you do, there are many features and services that you cannot use because they require the website to remember the choices you make.
DELETING COOKIES
Cookies that you have previously accepted can subsequently be easily deleted. If you use a PC with a newer browser, you can delete your cookies using the shortcut keys: CTRL + SHIFT + Delete

If the shortcut keys do not work and / or if you use a MAC, you must first find out which browser you are using and then click on the relevant link:

Remember: If you use multiple browsers, delete cookies in them all.
 • Internet Explorer
 • Mozilla Firefox
 • Google Chrome
 • Opera
 • Safari 5.0
 • Flash Cookies (applies to all browsers)
 • iPhone, iPad and more from Apple
 • Phones with Android
 • Phones with Windows 7
COOKIE POLICY - DK
Ved at benytte denne hjemmeside, www.vinsupernaturel.dk, accepterer du, at vi bruger cookies.
Hjemmesidens ejer og kontaktoplysninger
Denne hjemmeside er drevet og ejet af: 
Virksomhedsnavn: Vinsupernaturel Aps
CVR: 36728205
E-mail kundeservice: info@vinsupernaturel.dk
Hvad er en cookie?
En cookie er en lille datafil, som vi gemmer på din computer for at kunne holde styr på, hvad der sker under dit besøg og for at kunne genkende computeren. En cookie er ikke et program og indeholder ikke virus.
Hjemmesidens brug af cookies
Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere. Cookies hjælper os desuden med at få overblik over dit besøg på hjemmesiden, så vi løbende kan optimere og målrette hjemmesiden til dine behov og interesser. Cookies husker fx, hvad du har lagt i indkøbskurven, om du tidligere har besøgt siden, om du er logget ind og hvilket sprog og valuta, du gerne vil have hjemmesiden på.
Her er oversigten over hjemmesidens brug af cookies og vores samarbejdspartnere i denne forbindelse:
Nødvendige cookies
 • Kurven bruger en cookie for at kunne holde styr på alle de gode sager du putter i den.
 • Vi bruger FDIHs cookiescript til at finde ud af, hvorvidt du er blevet informeret om hjemmesidens brug af cookies. FDIH lagrer ingen data ifm denne cookie.
Præference-cookies
 • Videoer indlejret på siden er via YouTube. YouTube bruger bl.a. cookies til at registrere hvilke video der vises og hvor meget af filmen du har set. YouTube cookies er såkaldte Flash cookies.
Drifts- og optimeringscookies
 • Der gemmes en statistik cookie om dit besøg - den slettes dagligt.
 • Vi bruger Google Analytics for at analysere, hvordan brugerne anvender hjemmesiden. De oplysninger, som cookien indsamler om din brug (trafikdata, herunder din IP-adresse), sendes til og gemmes på Googles servere i USA. Du kan fravælge cookies fra Google Analytics her: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout
 • For at undgå snydere bruger vi Sift der analyserer købsadfærd.
Marketing - anonym tracking på tværs af hjemmesider
 • Cookies fra Facebook bruges til at vise en "synes godt om" knap og information om hvilke af dine Facebook venner synes godt om. Facebook giver endvidere adgang til et statistik værktøj (Facebook Insights), der viser information omkring brugen af Facebook.
Marketing – målrettet annoncering
 • Der gemmes en annonce-cookie på din computer fra AdRoll. Denne cookie samler ingen personlige informationer som fx navn, email, adresse eller telefonnummer. Den bruges også til at huske hvilke reklamer du har fravalgt.
 • Sådan afviser eller sletter du dine cookies
Afvisning af cookies
 • Du kan altid afvise cookies på din computer ved at ændre indstillingerne i din browser. Hvor du finder indstillingerne afhænger af, hvilken browser du anvender. Du skal dog være opmærksom på, at hvis du gør det, er der mange funktioner og services, du ikke kan bruge, fordi de forudsætter, at hjemmesiden kan huske de valg, du foretager.
Sletning af cookies
Cookies som du tidligere har accepteret, kan efterfølgende slettes nemt. Benytter du en PC med en nyere browser, kan du slette dine cookies ved at bruge genvejstasterne: CTRL + SHIFT + Delete
Virker genvejstasterne ikke, og/eller benytter du en MAC, skal du starte med at finde ud af, hvilken browser du bruger og herefter klikke på det relevante link:
Husk: Bruger du flere browsere, skal du slette cookies i dem alle.
 • Internet Explorer
 • Mozilla Firefox
 • Google Chrome
 • Opera
 • Safari 5.0
 • Flash Cookies (gælder alle browsere)
 • iPhone, iPad og andet fra Apple
 • Telefoner med Android
 • Telefoner med Windows 7